Il-Festa Titulari ta’ Santa Marija fl-Imqabba 2016

 

Programm dettaljat tal-ġranet ta’ matul il-Festa Titulari ta’ Santa Marija fl-Imqabba 2016

 

Bidu tal-Kwindiċina – Is-Sibt, 30 ta’ Lulju 2016

Jum il-Ħruġ tal-Istatwa Titulari fuq iz-Zuntier – It-Tlieta, 9 ta’ Awwissu 2016

Jum il-Banda – L-Erbgħa, 10 ta’ Awwissu 2016

L-Ewwel Jum tat-Tridu – Il-Ħamis, 11 ta’ Awwissu 2016

It-Tieni Jum tat-Tridu – Il-Ġimgħa, 12 ta’ Awwissu 2016

It-Tielet Jum tat-Tridu – Is-Sibt, 13 ta’ Awwissu 2016

Lejliet il-Festa – Il-Ħadd, 14 ta’ Awwissu 2016

Jum il-Festa – It-Tnejn, 15 ta’ Awwissu 2016

L-Ottava tal-Festa – It-Tnejn, 22 ta’ Awwissu 2016

 

Jum il-Festa – It-Tnejn, 15 ta’ Awwissu 2016

Purċissjoni bil-Vara

Nar tal-Ajru

Marċ Brijuż

Quddiesa Solenni bil-Paniġierku

 

Lejliet il-Festa – Il-Ħadd, 14 ta’ Awwissu 2016

Nar tal-Ajru

Nar tal-Art

 

It-Tielet Jum tat-Tridu – Is-Sibt, 13 ta’ Awwissu 2016

Nar tal-Art

Nar tal-Ajru

Marċ Brijuż

 

It-Tieni Jum tat-Tridu – Il-Ġimgħa, 12 ta’ Awwissu 2016

Marċ Brijuż

Nar tal-Ajru

Nar tal-Art

 

L-Ewwel Jum tat-Tridu – Il-Ħamis, 11 ta’ Awwissu 2016

Marċ Brijuż

Nar tal-Ajru

Nar tal-Art

 

Jum il-Banda – L-Erbgħa, 10 ta’ Awwissu 2016

Kunċert Vokali u Strumentali mill-Banda Re Ġorġ V

 

Jum il-Ħruġ tal-Istatwa Titulari fuq iz-Zuntier – It-Tlieta, 9 ta’ Awwissu 2016

Ħruġ il-Vara fuq iz-Zuntier

Marċ Brijuż

Nar tal-Ajru

Nar tal-Art

 

Preparamenti u attivitajiet matul il-ġranet tal-Festa Titulari 2016

 

Mill-Għalqa

Armar fit-Toroq

Mill-Post tan-Nar

Tberik u Preżentazzjoni ta’ Tfal u Trabi lil Santa Marija

Funzjonijiet fil-Knisja Parrokkjali

Pure Red Gathering

Kwindiċina Fest

Ħruġ tal-Vara min-Niċċa

 Filmati