Bidu tal-Kwindiċina – Is-Sibt, 30 ta’ Lulju 2016

8.00am Ħruq ta’ murtali tal-bomba u murtaletti.

 

12.00pm Ħruq ta’ murtali tal-bomba u murtaletti.

 

6.30pm Quddiesa Solenni, Talba tal-Kwindiċina, Innu u Barka Sagramentali.

 

7.15pm Mad-daqq tal-Barka Sagramentali wara l-funzjoni tal-Kwindiċina tinħaraq kaxxa infernali u murtaletti.

 

8.00pm Mixegħla tal-knisja u tal-Każin tas-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V. Tingħata bidu għall – Kwindiċina Fest bis-sehem tal-aqwa talent Malti.

 

9.30pm Ħruq ta’ murtali tal-beraq pront u tal-kulur.