CD’s tal-Banda

_________________________________________________________________________________________________________

Banda Re Ġorġ V Mqabba, Malta – Marċi Brijużi 2008

Il-Banda Re Ġorġ V Mqabba, Malta, ħarġet għall-bejgħ ic-CD intitolata “Marċi Brijużi 2008” għall-festa tas-sena 2008. Il-banda kienet taħt id-direzzjoni tas-Surmast tagħha Mro David Agius u f’dan is-CD insibu marċi ta’ diversi kompożituri magħrufa fosthom Archibald Mizzi, Andrew Coleiro u Emmanuel Bugeja. Dan ic-CD jista’ jinxtara bi prezz ta’ €12 mill-Bar tal-Każin jew billi tavviċinaw lill-membri tal-Kummisjoni Banda.

_________________________________________________________________________________________________________
Banda Re Ġorġ V Mqabba, Malta – Marċi Brijużi 2004

Il-Banda Re Ġorġ V Mqabba, Malta, ħarġet għall-bejgħ ic-CD intitolata “Marċi Brijużi 2004” għall-festa tas-sena 2004. Il-banda kienet taħt id-direzzjoni tas-Surmast tagħha Mro David Agius u f’dan is-CD insibu marċi ta’ diversi kompożituri magħrufa fosthom Archibald Mizzi, Andrew Coleiro, Anthony Camilleri u Emmanuel Bugeja. Dan ic-CD jista’ jinxtara bi prezz ta’ €12 mill-Bar tal-Każin jew billi tavviċinaw lill-membri tal-Kummisjoni Banda.

_________________________________________________________________________________________________________

Banda Re Ġorġ V Mqabba, Malta – Festive marches 2002

Il-Banda Re Ġorġ V Mqabba, Malta, ħarġet għall-bejgħ ic-CD intitolata “Festive Marches 2002” għall-festa tas-sena 2002. Il-banda kienet taħt id-direzzjoni tas-Surmast tagħha Mro David Agius u f’dan is-CD insibu marċi ta’ diversi kompożituri magħrufa fosthom Andrew Coleiro, Leonard Farrugia u Anthony Camilleri. Dan ic-CD jista’ jinxtara bi prezz ta’ €12 mill-Bar tal-Każin jew billi tavviċinaw lill-membri tal-Kummisjoni Banda.

_________________________________________________________________________________________________________