Attivitajiet 2014 – 2015

________________________________________________________________________________________________________

17.07.2015 – Ikla Grandjuża – Attività organizzata mill-Għaqda tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

04.07.2015 – Pool Party – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ

________________________________________________________________________________________________________

07.06.2015 – Purċissjoni ta’ Corpus fl-Imqabba – Attività organizzata mill-Parroċċa tal-Imqabba bis-sehem tal-fratellanza tas-sagrament

________________________________________________________________________________________________________

06-07.06.2015 – Maratona ta’ Liedna – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ

________________________________________________________________________________________________________

04.06.2015 – Tnedija tal-pubblikazzjoni “Young People & the ‘Festa’ in Malta” – Attività organizzata mis-Soċjeta Santa Marija u Banda Re Ġorġ V

________________________________________________________________________________________________________

25-29.05.2015 – Ġimgħa Marjana – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ

________________________________________________________________________________________________________

09.05.2015 – ‘Kollha Esse’ Kummiedja kollha daħq – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ

________________________________________________________________________________________________________

17.04.2015 – Timpana Night – Attività organizzata mill-Għaqda tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

Purċissjoni tal-Kwarantuni – Attività organizzata mill-Parroċċa tal-Imqabba bis-sehem mis-Sezzjoni Żgħażagħ

________________________________________________________________________________________________________

Ħasil tar-Riġlejn f’Ħamis ix-Xirka – Attività organizzata mill-Parroċċa tal-Imqabba bis-sehem mis-Sezzjoni Żgħażagħ

________________________________________________________________________________________________________

Il-wirja ‘La Semana Santa’ de España fl-Imqabba – Wirja organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ flimkien ma Michael Chetcuti

________________________________________________________________________________________________________

27.03.2015 – Purċissjoni tad-Duluri – Attività organizzata mill-Parroċċa tal-Imqabba bis-sehem mis-Sezzjoni Żgħażagħ

________________________________________________________________________________________________________

21.03.2015 – Il-ftuħ uffiċjali ta’ La Semana Santa de España fl-Imqabba – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ bis-sehem tal-Banda Re Ġorġ V

________________________________________________________________________________________________________

20.03.2015 – Ikla Bejn il-Ħbieb – Attività organizzata mill-Għaqda tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

16-18.03.2015 – Eżerċizzi organizzati mill-Parroċċa ġewwa s-sede tas-Soċjetà – Attività organizzata mill-Parroċċa tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

27.02.2015 – Ikla għall-Partitarji – Attività organizzata mill-Kumitat Eżekuttiv ġewwa l-Każin ta’ Santa Marija l-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

21.02.2015 – Laqgħat Edukattivi għall-Adoloxxenti – Attività organizzata mill-Klabb Go Reds Adoloxxenti Titulari

________________________________________________________________________________________________________

13.02.2015 – Serata Karnivaleska – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ ġewwa l-Iskola Primarja tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

01.02.2015 – Quddiesa u Riċeviment fl-ewwel anniversarju tal-Go Reds – Attività organizzata mill-Klabb Go Reds Adoloxxenti Titulari

________________________________________________________________________________________________________

23.01.2015 – Ikla Bejn il-Ħbieb – Attività organizzata mill-Għaqda tal-Armar Santa Marija tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

18.01.2015 – Żjara lill-Anzjani f’San Vinċenz – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

03.01.2015 – Laqgħat Edukattivi għall-Adoloxxenti – Attività organizzata mill-Klabb Go Reds Adoloxxenti Titulari

________________________________________________________________________________________________________

28.12.2014 – Skambju ta’ awgurju mal-Kappillan Fr. John Curmi – Attività organizzata mill-Kumitat Eżekuttiv

________________________________________________________________________________________________________

24.12.2014 – Party tal-Milied għat-Tfal – Attività organizzata mill-Kumitat Eżekuttiv

________________________________________________________________________________________________________

23.12.2014 – Tqassim ta’ rigali fid-djar minn Santa Klaws – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

20-21.12.2014 – Milied Imdawwal – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

19.12.2014 – Ftuħ tal-Presepju Ħaj – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

13-19.12.2014 – Bażaar tal-Milied – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

13.12.2014 – Nar tal-Art fl-okkażjoni ta’ Milied f’Casal Paola – L-Għaqda tan-Nar tal-Art Santa Marija tal-Imqabba tellgħet wirja ta’ logħob tan-Nar tal-Art sinkronizzat mal-mużika fl-okkażjoni ta’ Milied f’Casal Paola, f’ Raħal Ġdid.

________________________________________________________________________________________________________

08.12.2014 – Fun Day – Organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija ġewwa l-pjazza tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

05.12.2014 – Pasta Night – Attività organizzata mill-Għaqda tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

23.11.2014 – Lunch Buffet ad unur il-Bandisti tal-Banda Re Ġorġ V – Attività organizzata mill-Kumitat Eżekuttiv fid-Danish Village, il-Mellieħa

________________________________________________________________________________________________________

16.11.2014 – Picnic il-Baħrija – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija tal-Imqabba b’kollaborazzjoni mal-Fergħa Nisa u l-Klabb Go Reds Adoloxxenti Titulari

________________________________________________________________________________________________________

31.10.2014 – Ikla Bejn il-Ħbieb – Attività organizzata mill-Għaqda tal-Armar Santa Marija tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

31.10.2014 – Trick or Treat – Attività organizzata mill-Go Reds Adoloxxenti Titulari u l-Klabb Tfal tat-Titular fl-okkażjoni tal-Halloween

________________________________________________________________________________________________________

18.10.2014 – Konferenza Nazzjonali – qalb żagħżugħa, festi inklussivi – Konferenza Nazzjonali li ittellgħat ġewwa Palazzo Nobile

________________________________________________________________________________________________________

11.10.2014 – BBQ by the Sea – Organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ f’Għar Lapsi

________________________________________________________________________________________________________

11.10.2014 – Seminar Ċ – qalb żagħżugħa, festi inklussivi – Seminar Ċ li ittellgħa fil-Hotel Excelsior

________________________________________________________________________________________________________

05.10.2014 – Quddiesa organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ – Quddiesa organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija fl-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

05.10.2014 – Seminar B – qalb żagħżugħa, festi inklussivi – Seminar B li ittellgħa fil-Hotel Excelsior

________________________________________________________________________________________________________

27.09.2014 – Seminar A – qalb żagħżugħa, festi inklussivi – Seminar A li ittellgħa fil-Hotel Excelsior

________________________________________________________________________________________________________

Sena ħidma 2014 – 2015 – Mis-Sezzjoni Żagħżagħ

________________________________________________________________________________________________________

Sena ħidma 2014 – 2015 – Mill-Klabb Go Reds Adoloxxenti Titulari

________________________________________________________________________________________________________

Sena ħidma 2014 – 2015 – Mill-Imħażen tan-Nar tal-Art

________________________________________________________________________________________________________

Sena ħidma 2014 – 2015 – Mill-Post tan-Nar

________________________________________________________________________________________________________