L-Ottava tal-Festa – It-Tnejn, 22 ta’ Awwissu 2016

6.30pm Quddiesa, ripożizzjoni tar-relikwa, Te Deum u Barka Sagramentali.

 

7.00pm Mal-ħruġ tal-purċissjoni tar-repożizzjoni jinħarqu musketterija, murtali tal-bomba u murtaletti.

 

7.30pm Mixegħla tal-faċċata tal-knisja kif ukoll tal-Każin tas-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V. Nagħlqu l-Festa ta’ din is-sena b’serata ta’ kant u divertiment quddiem il-Każin.