Il-Kumitat Eżekuttiv 2015 – 2017

 

President
Carmel Zahra

 

Viċi-President u Delegat tal-Banda
Christopher Spiteri

 

Segretarju
Carlo Sciberras

 

Assistent Segretarju Ġenerali
Remenda Borg Grrech

 

Kaxxier
Carmel Briffa

 

Assistent Kaxxier u Delegat tal-Armar
Patrick Ghigo

 

Direttur tal-Każin u Delegat taż-Żgħażagħ
Warren Bondin

 

Delegat tan-Nar u Koordinatur tas-Sezzjonijiet fi ħdan is-Soċjetà
Joseph Briffa

 

Relazzjonijiet Pubbliċi
Mario Zammit

 

Delegata tan-Nisa, Adoloxxenti u Tfal
Maria Psaila Ghigo