Publikazzjonijiet ta’ Storja

 

Fl-1997 is-Sinjura Carmen Lia B.Ed.(Hons.),B.A. ppublikat il-ktieb tas-Soċjetà ‘Ġrajjiet is-Soċjetà Santa Marija u l-Banda Re Ġorġ V fl-Istorja ta’ l-Imqabba’.  F’dan il-ktieb insibu l-istorja kollha tas-Soċjetà sa mit-twaqqif tagħha.

 

Din il-pubblikazzjoni ferm informattiva tista’ tinxtara mill-Bar tal-Każin jew billi wieħed javviċina xi membru tal-Kumitat Eżekuttiv, għall-prezz ta’ €10.