Attivitajiet 2013 – 2014

________________________________________________________________________________________________________

18.07.2014 – Ikla Grandjuża – Organizzata mill-Għaqda tan-Nar fil-Pjazza tal-Knisja, l-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

13.07.2014 – Gathering organizzat mis-Sezzjoni Żgħażagħ – Attivita organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ fil-Palazz Santa Marija

________________________________________________________________________________________________________

21.06.2014 – Pool Party organizzat mis-Sezzjoni Żgħażagħ – Attivita organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ fil-limiti ta’ Ħal Għaxaq

________________________________________________________________________________________________________

30.05.2014 – BBQ organizzat mis-Sezzjoni Żgħażagħ – Attivita organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ fuq il-bejt tal-Palazz Santa Marija

________________________________________________________________________________________________________

26-30.05.2014 – Ġimgħa Marjana – Attivita organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ ġewwa l-Kappella ta’ San Bażilju

________________________________________________________________________________________________________

16.05.2014 – Parteċipazzjoni fil-Festa Komunità – Is-Soċjetà Santa Marija Banda Re Ġorġ V ipparteċipat fil-Festa Komunità organizzata mill-Kulleġġ San Benedittu, Ħal Kirkop peremezz ta’ daqq ta’ marċi mill-Banda Re Ġorġ V kif ukoll kontribuzzjoni mill-Għaqda tan-Nar tal-Art

________________________________________________________________________________________________________

09-11.05.2014 – Attivita’ f’Jum l-Omm organizzata mill-Go Reds – Bejgħ ta’ Kejkijiet, pjanti u diversi oġġetti oħra mill-Go Reds Adoloxxenti Titulari

________________________________________________________________________________________________________

09.05.2014 – Żjara mill-crew ta’ Passfire fil-Post tan-Nar – Żjara mill-crew ta’ Passfire fil-Post tan-Nar waqt li kienu qedin f’Malta jaħdmu fuq dokumenterju fuq il-Logħob tan-Nar

________________________________________________________________________________________________________

05-20.04.2014 – Il-wirja ‘La Semana Santa’ de España fl-Imqabba – Wirja organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ flimkien ma Michael Chetcuti

________________________________________________________________________________________________________

18.04.2014 – Żjara mill-ET President ta’ Malta għall-wirja ‘La Semana Santa’ – Wirja organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ flimkien ma Michael Chetcuti

________________________________________________________________________________________________________

13.04.2014 – Purċissjoni ta’ Ħadd il-Palm – Attività organizzata mill-Parroċċa tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

11.04.2014 – Purċissjoni tad-Duluri – Attività organizzata mill-Parroċċa tal-Imqabba bis-sehem mis-Sezzjoni Żgħażagħ

________________________________________________________________________________________________________

09.04.2014 – L-Imsallab fi Triqatna fl-Imqabba – Imtella’ mill-Għaqda Talent Ġimgħa l-Kbira – Għawdex flimkien mall-Kunsill Lokali tal-Imqabba bil-kollaborazzjoni tal-Parroċċa tal-Imqabba.

________________________________________________________________________________________________________

07-08.04.2014 – Eżerċizzi organizzati mill-Parroċċa ġewwa s-sede tas-Soċjetà – Attività organizzata mill-Parroċċa tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

05.04.2014 – Il-ftuħ uffiċjali ta’ La Semana Santa de España fl-Imqabba – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ bis-sehem tal-Banda Re Ġorġ V

________________________________________________________________________________________________________

04.04.2014 – Ikla Bejn il-Ħbieb – Attività organizzata mill-Għaqda tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________

31.03.2014 – Car Wash – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ fil-Pjazza tal-Knisja, l-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

23.03.2014 – Scavenger Hunt – Attività organizzata mil-Kummissjoni WEB ġewwa l-Imdina

________________________________________________________________________________________________________

23.03.2014 – Laqgħa Ġenerali Annwali u Tnedija tas-Sit Uffiċjali tas-Soċjetà – Attività organizzata mil-Kumitat Eżekuttiv flimkien mal-Kummissjoni WEB

________________________________________________________________________________________________________

01.03.2014 – Party tal-Karnival għat-Tfal – Attività organizzata mill-Klabb Tfal tat-Titular ġewwa l-Każin ta’ Santa Marija

________________________________________________________________________________________________________

28.02.2014 – Serata Karnivaleska – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ ġewwa l-Iskola Primarja tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

23.02.2014 – Afternoon High Tea fis-sala tal-Każin – Attività organizzata ġewwa l-Każin ta’ Santa Marija mill-Fergħa Nisa

________________________________________________________________________________________________________

23.02.2014 – Gathering għar-rebħ tal-unur Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti 2013 – Ċelebrazzjonijiet organizzati ġewwa l-Każin ta’ Santa Marija l-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

23.02.2014 – Marċ għar-rebħ tal-unur Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti 2013 – Ċelebrazzjonijiet organizzati ġewwa t-toroq tar-raħal

________________________________________________________________________________________________________

17.02.2014 – Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti 2014 – L-Għaqda Nar tal-Art fi ħdan is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba rebħet il-Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti 2013 fil-kategorija tal-Aktar Prodott Innovattiv minn Grupp ta’ Artiġjana

________________________________________________________________________________________________________

16.02.2014 – Blood Drive fl-Imqabba – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ ġewwa l-Każin ta’ Santa Marija l-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

10.02.2014 – FIFA14 – PS3 Tournament – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ ġewwa l-Każin ta’ Santa Marija l-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

09-10.02.2014 – Nar fil-Festa ta’ San Pawl (Valletta) – L-Għaqda tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba tellgħet wirja ta’ logħob tan-nar tal-ajru u tal-art fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Pawl fil-Belt Valletta

________________________________________________________________________________________________________

07.02.2014 – Ikla għall-Partitarji – Attività organizzata mill-Kumitat Eżekuttiv ġewwa l-Każin ta’ Santa Marija l-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

24.01.2014 – Ikla bejn il-Ħbieb – Attività organizzata mill-Għaqda tal-Armar Santa Marija tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

31.12.2013 – Ikla tal-Aħħar tas-Sena – Attività organizzata mill-Bar Tenderer tal-Każin

________________________________________________________________________________________________________

20-22.12.2013 – Milied Imdawwal – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ fil-Pjazza tal-Knisja, l-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

18-25.12.2013 – Share The Spirit – Kompetizzjoni tal-fotografija organizzata mill-Kummissjoni WEB

________________________________________________________________________________________________________

13.12.2013 – Pasta Night – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ ġewwa l-Każin ta’ Santa Marija l-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

22.11.2013 – Ikla Bejn il-Ħbieb – Attività organizzata mill-Għaqda tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

15-17.11.2013 – 50 Siegħa Maratona tal-Liedna – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ bis-sehem tal-partitarji tas-Soċjetà

________________________________________________________________________________________________________

02.11.2013 – Ikla Buffet ad unur il-Bandisti tal-Banda Re Ġorġ V – Attività organizzata mill-Kumitat Eżekuttiv fis-Soreda Hotel, il-Qawra

________________________________________________________________________________________________________

01.11.2013 – Halloween Gathering – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ ġewwa l-Każin ta’ Santa Marija l-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

31.10.2013 – Trick or Treat fl-Imqabba – Attività organizzata mill-Klabb Tfal tat-Titular u s-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija

________________________________________________________________________________________________________

26.10.2013 –  Programm Strumentali mill-Banda Re Ġorġ V f’Jum l-Imqabba 2013 – Attività organizzata mill Kunsill Lokali tal-Imqabba li stiednet lil Banda Re Ġorġ V sabiex tesegwixxi Programm Strumentali waqt din is-serata

________________________________________________________________________________________________________

20.10.2013 – Quddiesa bil-Parteċipazzjoni tal-Kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ – Attività organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ ġewwa l-Knisja Parrokjali tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

16.10.2013 – St. Mary Pool Team –  Membri tas-St. Mary Pool Team fir-Ranking Tournament Numru 2

________________________________________________________________________________________________________

13.10.2013 – Parteċipazzjoni tas-Soċjetà fl-attività “Biss bil-Ħila” – Attività organizzata mill-Kunsill Lokali tal-Imqabba bil-parteċipazzjoni tad-diversi baned u għaqdiet tal-lokal

________________________________________________________________________________________________________

13.10.2013 – Ħarqa fl-okkażjoni tal-aħħar vjaġġ tal-Mein Schiff għas-Sajf 2013 – Attività organizzata minn Tui Cruises’ li stiednet lil Għaqda tan-Nar sabiex tagħti tislima lill-aħħar vjaġġ tal-Mein Schiff għas-Sajf 2013

________________________________________________________________________________________________________

11.10.2013 – Ikla Bejn il-Ħbieb – Attività organizzata mill-Għaqda tal-Armar Santa Marija tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

06.10.2013 – Festa tal-Madonna tar-Rużarju 2013

________________________________________________________________________________________________________

05.10.2013 – Żjara lill-Anzjani fir-Residenza San Vinċenz mis-Sezzjoni Żgħażagħ – Attività annwali li matulha numru ta’ żgħażagħ tas-Soċjetà jżuru lill-anzjani Mqabbin kollha fir-Residenza San Vinċenz de Paul fl-okkażjoni ta’ Jum l-Anzjani

________________________________________________________________________________________________________

04.10.2013 – Inawgurazzjoni tal-Akwarju Nazzjonali – Attività mtellgħa minn Malta National Aquarium bil-parteċipazzjoni tal-Għaqda tan-Nar Santa Marija u  tal-Banda Re  Ġorġ V li matulha kien inawgurat l-Akwarju Nazzjonali

________________________________________________________________________________________________________

28-29.09.2013 – L-Airshow mill-Bejt tal-Palazz Santa Marija – Attività soċjali mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija li matulha l-membri osservaw it-titjir tal-ajruplani minn fuq il-bejt tal-każin

________________________________________________________________________________________________________

21.09.2013 – Quddiesa tas-60 sena Saċerdot Rev. Parti Karm Zammit OP

________________________________________________________________________________________________________

20.09.2013 – Ikla Bejn il-Ħbieb – Attività organizzata mill-Għaqda tal-Armar Santa Marija tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

15.09.2013 – Il-Banda Re Ġorġ V fil-Festa tal-Madonna tal-Grazzja (Ħaż-Żabbar) – Il-Banda Re Ġorġ V tagħmel servizz ta’ marċ u wara programm fuq il-planċier bħala mistiedna għall-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel f’Jum il-Festa tal-Madonna tal-Grazzja f’Ħaż-Żabbar

________________________________________________________________________________________________________

Sena ħidma 2013 – 2014 – Mill-Kummissjoni WEB

________________________________________________________________________________________________________

Sena ħidma 2013 – 2014 – Mill-Imħażen tan-Nar tal-Art

________________________________________________________________________________________________________

Sena ħidma 2013 – 2014 – Mill-Imħażen tal-Armar

________________________________________________________________________________________________________

Sena ħidma 2013 – 2014 – Mill-Post tan-Nar

________________________________________________________________________________________________________

Sena ħidma 2013 – 2014 – Mill-Bar tal-Każin

________________________________________________________________________________________________________

Sena ħidma 2013 – 2014 – Mis-Sezzjoni Żgħażagħ

________________________________________________________________________________________________________

Sena ħidma 2013 – 2014 – Mill-Kummissjoni Manutenzjoni

________________________________________________________________________________________________________