Memorji mill-Passat

 

Memorji mill-Passat

Memorji mill-Passat huwa album li fih ritratti antiki sa mill-bidu tas-seklu dsatax, sabiex ifakkar b’mod viżiv il-passat glorjuż ta’ din is-Soċjetà.

 

Inħeġġu lill-partitarji biex jipparteċipaw billi jħallu l-kummenti tagħhom, kif ukoll jikkuntatjawna jekk għandhom xi ritratti li jixtiequ jaqsmu magħna, billi jibgħatu email fuq web@santamarija.com