Il-Festa Titulari ta’ Santa Marija fl-Imqabba 2017

Jum l-Ottava – It-Tlieta, 22 ta’ Awwissu 2017

Pasta Night f’Jum l-Ottava

 

Jum il-Festa – It-Tlieta, 15 ta’ Awwissu 2017

Purċissjoni bil-Vara

Nar tal-Ajru

Marċ Brijuż

Quddiesa Solenni bil-Paniġierku

 

Lejliet il-Festa – It-Tnejn, 14 ta’ Awwissu 2017

Nar tal-Ajru

Nar tal-Art

 

It-Tielet Jum tat-Tridu – Il-Ħadd, 13 ta’ Awwissu 2017

Nar tal-Art

Nar tal-Ajru

Marċ Brijuż

Spettaklu wara l-marċ tat-Tielet Jum tat-Tridu

 

It-Tieni Jum tat-Tridu – Is-Sibt, 12 ta’ Awwissu 2017

Marċ Brijuż

Nar tal-Ajru

Nar tal-Art

 

L-Ewwel Jum tat-Tridu – Il-Ġimgħa, 11 ta’ Awwissu 2017

Marċ Brijuż

Nar tal-Ajru

Nar tal-Art

 

Jum il-Banda – Il-Ħamis, 10 ta’ Awwissu 2017

Kunċert Vokali u Strumentali mill-Banda Re Ġorġ V

 

Jum il-Ħruġ tal-Istatwa Titulari fuq iz-Zuntier – L-Erbgħa, 9 ta’ Awwissu 2017

Ħruġ il-Vara fuq iz-Zuntier

Marċ Brijuż

Nar tal-Ajru

Nar tal-Art

 

Preparamenti u attivitajiet matul il-ġranet tal-Festa Titulari 2017

 

Mill-Lenti tal-Fotografu

Mill-Għalqa

Armar fit-Toroq

Mill-Post tan-Nar

Preparamenti fin-Nar tal-Art

Jum il-morda u l-Anzjani

Tberik u Preżentazzjoni ta’ Tfal u Trabi lil Santa Marija

Funzjonijiet fil-Knisja Parrokkjali

One Month to Go Gathering

Kwindiċina Fest

Ħruġ tal-Vara min-Niċċa

 Filmati