Festa Titulari ta’ Santa Marija fl-Imqabba 2015

 

Jum il-Festa – Is-Sibt, 15 ta’ Awwissu 2015

Purċissjoni bil-Vara

Nar tal-Ajru

Marċ Brijuż

Quddiesa Solenni bil-Paniġierku

 

Lejliet il-Festa – Il-Ġimgħa, 14 ta’ Awwissu 2015

Nar tal-Ajru

Nar tal-Art

 

It-Tielet Jum tat-Tridu – Il-Ħamis, 13 ta’ Awwissu 2015

Nar tal-Art

Spettaklu Quddiem il-Każin

Nar tal-Ajru

Marċ Brijuż

 

It-Tieni Jum tat-Tridu – L-Erbgħa, 12 ta’ Awwissu 2015

Marċ Brijuż

Nar tal-Ajru

Nar tal-Art

 

L-Ewwel Jum tat-Tridu – It-Tlieta, 11 ta’ Awwissu 2015

Marċ Brijuż

Nar tal-Ajru

 

Jum il-Banda – It-Tnejn, 10 ta’ Awwissu 2015

Kunċert Vokali u Strumentali mill-Banda Re Ġorġ V

 

Jum il-Ħruġ tal-Istatwa Titulari fuq iz-Zuntier – Is-Sibt, 9 ta’ Awwissu 2015

Ħruġ il-Vara fuq iz-Zuntier

Marċ Brijuż

Nar tal-Ajru

Nar tal-Art

 

Preparamenti u attivitajiet matul il-ġranet tal-Festa Titulari 2015

 

Mill-Għalqa

Armar fit-Toroq

Quddiesa bis-sehem taż-żgħażagħ

Preparamenti fin-Nar tal-Art

Mill-Post tan-Nar

Tberik u Preżentazzjoni ta’ Tfal u Trabi lil Santa Marija

Funzjonijiet fil-Knisja Parrokkjali

Red Get-together

Lejla Maltija

Ħruġ tal-Vara min-Niċċa

 Filmati