Attivitajiet 2012 – 2013

________________________________________________________________________________________________________

30.07.2013 – 22.08.2013 – Il-Festa Titulari Santa Marija Mqabba 2013

________________________________________________________________________________________________________

21.07.2013 – Il-Banda Re Ġorġ V fil-Festa tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurrieq – Il-Banda Re Ġorġ V għamlet servizz ta’ banda fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurrieq

________________________________________________________________________________________________________

13.07.2013 – Il-Banda Re Ġorġ V fil-Festa ta’ San Ġużepp (Ħal Kirkop) – Il-Banda Re Ġorġ V għamlet servizz ta’ banda fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġużepp f’Ħal Kirkop

________________________________________________________________________________________________________

12.07.2013 – Ikla grandjuża ta’ xahar qabel il-festa fil-Pjazza organizzata mill-Għaqda tan-Nar

________________________________________________________________________________________________________

06.07.2013 – Ħarqa Nar tal-Art fil-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni, il-Ħamrun

________________________________________________________________________________________________________

05.07.2013 – Gathering xahar qabel il-Festa Titulari ta’ Santa Marija organizzat mis-Sezzjoni Żgħażagħ fil-każin

________________________________________________________________________________________________________

03.07.2013 – Xogħol volontarju ġewwa l-Isptar Monte Carmeli – Membri tal-Kummissjoni Manutenzjoni Każin u tas-Sezzjoni Żgħażagħ iwettqu xogħol ta’ volontarjat ġewwa l-Isptar Monte Carmeli billi jarmaw għall-festa tal-Madonna tal-Karmnu

________________________________________________________________________________________________________

03.07.2013 – Ġurnata Għawdex fl-okkażjoni tal-Erbgħat ta’ Santa Marija

________________________________________________________________________________________________________

29.06.2013 – Pool Party organizzat mis-Sezzjoni Żgħażagħ f’farmhouse fil-Qrendi

________________________________________________________________________________________________________

16.06.2013 – Preżentazzjoni lir-rebbieħa tal-Kompetizzjoni tal-Pool

________________________________________________________________________________________________________

01.06.2013 – Nar tal-Art fil-festa tal-Madonna ta’ Fatima (il-Pietà)

________________________________________________________________________________________________________

10-16.06.2013 – Wirja tal-Armar – L-Għaqda tal-Armar tellgħet wirja fil-każin tas-Soċjetà

________________________________________________________________________________________________________

31.05.2013 – BBQ fuq il-Bejt tal-Każin – Organizzat mis-Sezzjoni Żgħażagħ fil-każin

________________________________________________________________________________________________________

27.05.2013 – Il-Pool Team tas-Soċjetà jilgħab fl-ewwel Leg tas-Semi-Final

________________________________________________________________________________________________________

17.05.2013 – Ikla bejn il-ħbieb mill-Għaqda Armar – Ikla bejn il-ħbieb fil-każin organizzata mill-Għaqda tal-Armar

________________________________________________________________________________________________________

17.05.2013 – Parteċipazzjoni tal-Banda Re Ġorġ V fil-Festa Komunità 2013 – Il-Banda Re Ġorġ V ħadet sehem fil-Festa Komunità mtellgħa fil-Kulleġġ San Benedittu f’Ħal Kirkop permezz ta’ daqq ta’ marċi f’mass band ma’ baned oħra mir-reġjun. L-Għaqda Nar tal-Art ikkontribwiet f’din l-attività permezz tan-Nar tal-Art

________________________________________________________________________________________________________

13-17.05.2013 – Ġimgħa Marjana 2013 – Ittellgħet il-Ġimgħa Marjana mis-Sezzjoni Żgħażagħ fil-kappelli ta’ San Mikiel u San Bażilju. Ġimgħa ta’ tagħlim fuq il-Madonna u wirja ta’ oġġetti relatati

________________________________________________________________________________________________________

03-04.05.2013 – Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija f”The Malta Records Festival 2013 – Is-Sezzjoni Żgħażagħ ipparteċipat f’The Malta Records Festival f’Ħal Qormi wara li kienet ingħatat il-Premju għall-akbar Presepju Ħaj fil-gżejjer Maltin

________________________________________________________________________________________________________

12.04.2013 – Pasta Night – Organizzata fil-każin mill-Għaqda tan-Nar

________________________________________________________________________________________________________

27.03.2013 – Dinner Dance (Ikla tal-Bandisti) – Dinner Dance fil-Montekristo Estates f’Ħal Farruġ organizzata mill-Kumitat Eżekuttiv

________________________________________________________________________________________________________

27.03.2013 – Żjara ta’ kortesija lill-Isqof Mons. Charles J. Scicluna

________________________________________________________________________________________________________

22.03.2013 – Purċissjoni f’Jum id-Duluri – Membri tas-Sezzjoni Żgħażagħ ħadu sehem fil-purċissjoni tad-Duluri madwar it-toroq tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

20-31.03.2013 – La Semana Santa de España fl-Imqabba 2013 – Itellgħet b’suċċess il-wirja unika fil-gżejjer Maltin, La Semana Santa de España fl-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

20.03.2013 – Ftuħ uffiċjali ta’ La Semana Santa de España fl-Imqabba 2013

________________________________________________________________________________________________________

19.03.2013 – Car Wash – Is-Sezzjoni Żgħażagħ organizzat Car Wash fil-Pjazza quddiem is-Sede tas-Soċjetà

________________________________________________________________________________________________________

09.02.2013 – L-akbar Presepju Ħaj f”Malta, ċċertifikat minn The Malta Records – Saret il-preżentazzjoni taċ-ċertifikat minn The Malta Records lis-Sezzjoni Żgħażagħ għall-akbar Presepju Ħaj fil-gżejjer Maltin

________________________________________________________________________________________________________

09.02.2013 – Carnival Costume Party – Organizzat mis-Sezzjoni Żgħażagħ fil-każin

________________________________________________________________________________________________________

08.02.2013 – Serata Karnivaleska – Ittellgħet Serata Karnivaleska mis-Sezzjoni Żgħażagħ fl-Iskola Primarja tal-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

01.02.2013 – Ikla bejn il-ħbieb mill-Għaqda Armar – Ikla bejn il-Ħbieb fil-każin organizzata mill-Għaqda tal-Armar

________________________________________________________________________________________________________

18.01.2013 – Parteċipazzjoni fl-attività tal-Aġenzija Żgħażagħ – Bandisti żgħażagħ mill-Banda Re Ġorġ V ħadu sehem fl-attività ‘It-Tagħlim tal-Mużika fil-Każini tal-Baned’ fis-Sala Sir Temi Zammit fl-Università ta’ Malta. Serata mtellgħa mill-Aġenzija Żgħażagħ flimkien mal-Malta Band Club Association sabiex tippromwovi t-tagħlim fost iż-żgħażagħ

________________________________________________________________________________________________________

06.01.2013 – Quddies u Riċeviment Presepju Ħaj 2012 – Saret quddiesa ta’ ringrazzjament segwita minn riċeviment fis-Sala tal-Każin għal dawk kollha li ħadu sehem fir-Raba’ Edizzjoni tal-Presepju Ħaj

________________________________________________________________________________________________________

21-28.12.2012 – Il-Presepju Ħaj fl-Imqabba 2012 – Ittellgħet b’suċċess kbir ir-Raba’ Edizzjoni tal-ewwel u l-uniku Presepju Ħaj fl-Imqabba mis-Sezzjoni Żgħażagħ

________________________________________________________________________________________________________

23.12.2012 – Party tal-Milied għat-Tfal – Ġie organizzat il-festin tal-Milied għat-tfal fis-Sala tal-Każin mill-Kumitat Eżekuttiv bil-kollaborazzjoni tal-Klabb Tfal tat-Titular

________________________________________________________________________________________________________

21.12.2012 – Ftuħ tal-Presepju Ħaj fl-Imqabba 2012

________________________________________________________________________________________________________

Preparamenti għall-Presepju Ħaj 2012

________________________________________________________________________________________________________

15.12.2012 – Logħba Football kommemorattiva tal-20 sena Sezzjoni Żgħażagħ

________________________________________________________________________________________________________

15.12.2012 – Kunċert mill-Banda Re Ġorġ V fl-okkażjoni tal-20 sena Sezzjoni Żgħażagħ u l-15-il sena mill-għoti tal-unur uniku u prestiġjuż Les Étoiles d’Or du Jumelage mill-Kummissjoni Ewropea

________________________________________________________________________________________________________

23.11.2013 – Pasta Night fil-Każin – organizzata mill-Għaqda tan-Nar

________________________________________________________________________________________________________

02.11.2012 – Party tal-Halloween – organizzat mis-Sezzjoni Żgħażagħ

________________________________________________________________________________________________________

28.10.2012 – Ftuħ taċ-Ċelebrazzjonijiet tal-20 Sena Sezzjoni Żgħażagħ – Saret quddiesa, tħawlu żewġ siġriet fil-Pjazza tar-Raħal u ġie ppreżentat il-Logo uffiċjali ta’ dan l-anniversarju lill-Uffiċjali tas-Soċjetà

________________________________________________________________________________________________________

26.10.2012 – Ikla bejn il-Ħbieb – organizzata fil-każin mill-Għaqda tal-Armar

________________________________________________________________________________________________________

21.10.2012 – Żjara lill-Anzjani ġewwa San Vinċenz de Paule – Attività annwali organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija

________________________________________________________________________________________________________

16.10.2012 – Żjara fil-Każin mill-Haga School Choir mill-belt ta’ Norkopping fl-Iżvezja – Il-kor kien qiegħed jipparteċipa fl-okkażjoni ta’ Jum l-Imqabba

________________________________________________________________________________________________________

07.10.2012 – Festa tal-Madonna tar-Rużarju 2012

________________________________________________________________________________________________________

05.10.2012 – Parteċipazzjoni fl-Imqabba mal-Medda taż-Żmien 2012 – Is-Soċjetà Santa Marija pparteċipat fl-attività mtellgħa mill-Kunsill Lokali, ‘L-Imqabba mal-Medda taż-Żmien’, permezz ta’ marċi mill-Banda Re Ġorġ V, stand tal-ikel tradizzjonali u wirja ta’ muniti intitolata ‘Mid-Dinarivs sal-Ewro’ fis-Sala tal-Każin

________________________________________________________________________________________________________

29.09.2012 – Spitfire Crew jagħmel żjara ġewwa l-Każin – Żjara fil-każin mill-pilota u inġinier Brittaniku Paul Bonhemme, darbtejn Champion tad-Dinja tar-Red Bull Air Race. Dan waqt li kien qed jipparteċipa fl-AirShow Internazzjonali ta’ Malta fuq ajruplan storiku tat-tip Supermarine Spitfire MH434

________________________________________________________________________________________________________

29-30.09.2012 – Inħatar il-Kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ għas-sena ħidma li kien imiss

________________________________________________________________________________________________________

28.09.2012 – Ikla Laħam taż-Żiemel organizzata mill-Għaqda Nar tal-Art

________________________________________________________________________________________________________

14.09.2012 – Ħarqa tan-Nar tal-Art fl-okkażjoni tal-aħħar vjaġġ tal-Mein Schiff I għas-Sajf 2012 – Attività organizzata minn Tui Cruises’ li stiednet lill-Għaqda Nar tal-Art Santa Marija sabiex tagħti tislima lill-aħħar vjaġġ tal-Mein Schiff għas-Sajf 2012

________________________________________________________________________________________________________

09.09.2012 – Il-Banda Re Ġorġ V fil-Festa tal-Madonna tal-Grazzja (Ħaż-Żabbar) – Il-Banda Re Ġorġ V għamlet servizz ta’ marċi fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Grazzja f’Ħaż-Żabbar bħala mistiedna tal-Każin San Mikiel

________________________________________________________________________________________________________