It-Tieni Jum tat-Tridu – Il-Ġimgħa, 12 ta’ Awwissu 2016

8.00am Quddiesa kantata.

 

8.00am Ħruq ta’ murtali tal-bomba u murtaletti.

 

12.00pm Ħruq ta’ murtali tal-bomba u murtaletti.

 

6.30pm Quddiesa solenni. Iqaddes il-Kappillan Fr. John P. Curmi. Jipprietka l-Kan. Anton Galea Scannura. Wara, Talba tal-Kwindiċina, Innu, Salve Reġina, Litanija, Antifona u Barka Sagramentali.

 

8.15pm Mal-Barka Sagramentali fi tmiem il-funzjoni tat-Tridu jsir ħruq ta’ musketterija u murtaletti bil-logħob.

 

8.30pm Il-Banda San Ġorġ Martri ta’ Ħal Qormi taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Archibald Mizzi tagħmel marċ li jibda minn quddiem il-Każin u tkompli tallegrana b’sett marċi brijużi kif ġej: Triq il-Madonna tal-Ġilju, Triq l-Aħwa Ghigo, Triq il-Barumbara, Triq ix-Xriek, Triq il-Mitħna, Triq it-Troll, Triq is-Sejba, Triq il-Konvoj ta’ Santa Marija, Triq il-Murselli, Triq Ħal Kirkop, Triq is-Saljatura, Triq il-Qrendi, Triq Santa Katarina, Triq San Innoċenzju, Triq iċ-Ċavi, Triq Santa Marija, Triq Santa Katarina, Triq il-Kileb, Triq Mikielanġ Sapiano, Triq il-Konvoj ta’ Santa Marija, Triq Karmenu Ciantar, il-Pjazza tal-Knisja, Triq id-Duluri, Triq il-Parroċċa u jintemm fil-Pjazza quddiem il-Każin.

 

9.30pm Ħruq ta’ murtali tal-beraq pront u tal-kulur.

 

11.30pm Ħruq ta’ musketterija ma’ tmiem il-marċ. Wara jsir ħruq ta’ logħob tan-nar tal-art.