Prof Antonio Mamo L.R.C.M.

 

Antonio MamoIl-Professur Antonio Mamo twieled il-Belt Valletta nhar l-10 ta’ Mejju 1903 u ħalla dan il-wied tad-dmugħ nhar id-19 ta’ Mejju 1960, fl-għomor ta’ 57 sena. Nafu li kien vjolinista tajjeb ferm u għalliem ta’ ċertu kariżma. Ir-ritratt storiku li għad baqalna tal-Orkestra Santa Marija kien meħud fi żmienu.

 

Referenzi: Programm Festa Santa Marija 1995, Mqabba, paġna 111 – Kitba tas-Sur Joseph Farrugia.