DVD tal-Festa Titulari ta’ Santa Marija 2017

DVD tal-Festa Titulari 2017

Is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija tal-Imqabba flimkien mal-Kumitat Eżekuttiv qegħdin jieħdu l-ordnijiet għad-DVD tal-Festa Titulari ta’ Santa Marija 2017. Dan il-Pakkett ta’ 3 DVD’s jinkludi l-Banda, il-Briju, l-Armar, Nar tal-Art, Nar tal-Ajru u Funzjonijiet fil-Knisja Parrokkjali. Sabiex takkwista l-kopja tiegħek, kellem lil xi wieħed mill-membri ta’ dawn il-kumitati jew permezz tal-email info@santamarija.com