Soċjetà Santa Marija
u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V twaqqfet fl-1910. L-għanijiet prinċipali huma biex is‐soċji jkollhom fejn jiltaqgħu u jqattgħu l‐ħin liberu tagħhom, u biex jieħdu ħsieb il‐ħtiġijiet tal‐festi esterni ta’ Santa Marija. Dawn l-għanijiet jintlaħqu permezz tal-ħidma kontinwa minn fost il-fergħat tas-Soċjetà li huma mżewqin b'membri ħabbrieka li jaħdmu volontarjament.

 L-Aħħar Aħbarijiet 

 • Festival Internazzjonali tan-Nar f’Buġibba April 22, 2015

  L-Għaqda Nar tal-Art Santa Marija tal-Imqabba ser tkun qed tipparteċipa fil-Festival Internazzjonali tan-Nar f'Buġibba, is-Sibt, 2 ta' Mejju. Ser ikun hemm Trasport mill-Imqabba u lura. Għall-bookings avviċinaw lil Doris Camilleri jew ċemplu fuq 9900 0815.

  Kompli Aqra
 • Merchandise mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija April 19, 2015

  Is-Sezzjoni Żgħażagħ għandha għall-bejgħ keychains għall-prezz ta’ €2.50, u pen drives ta’ 4GB għall-prezz ta’ €5. Għall ordnijiet avviċinaw lill-membri tal-Kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ.

  Kompli Aqra
 • Kollha Esse – Kummiedja kollha daħq April 17, 2015

  Kummiedja kollha daħq ippreentata is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba fejn tlaqqana mall-Familja Stafrace Spinelli. Din ser titella fis-Sala tal-Iskola Primarja tal-Imqabba, nhar is-Sibt, 9 ta’ Mejju fit-7:45pm Qabel din il-prezentazzjoni ser issir sketch oħra qasira imtella' mill-Klabb tal-Adolxxenti Go Reds. Il-Biljet għad-dħul ser ikun ta’ €5 biss. Għall-bookings wieħed għandu javviċina lill-membri tas-Sezzjoni Żgħażagħ jew mill-Bar tal-Każin jew ċemplu 9986 5791.

  Kompli Aqra
 • Ġurnata Sqallija April 12, 2015

  Il-Kumitat Eżekuttiv qed jorganizza ġurnata Sqallija, is-Sibt, 30 ta’ Mejju. Inżuru Siracusa, Ortigia, Auchan u Mellili. Prezz adulti €145, filwaqt li tfal minn 4 snin sa taħt l-14-il sena €65.

  Kompli Aqra

 L-Aħħar Filmati