Soċjetà Santa Marija
u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V twaqqfet fl-1910. L-għanijiet prinċipali huma biex is‐soċji jkollhom fejn jiltaqgħu u jqattgħu l‐ħin liberu tagħhom, u biex jieħdu ħsieb il‐ħtiġijiet tal‐festi esterni ta’ Santa Marija. Dawn l-għanijiet jintlaħqu permezz tal-ħidma kontinwa minn fost il-fergħat tas-Soċjetà li huma mżewqin b'membri ħabbrieka li jaħdmu volontarjament.

 L-Aħħar Aħbarijiet 

  • Ottava Fest – Lejla Maltija August 19, 2015

    Is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba tippreżenta Ottava Fest - Lejla Maltija nhar Is-Sibt, 22 ta’ Awwissu 2015, mit-8pm 'il quddiem, fil-Pjazza tal-Imqabba. Menu: Majjal Mixwi. Prezz: €10 l-adulti u €6 it-tfal. Għall-bookings avviċinaw lill-membri tal-Kumitat Eżekuttiv.

    Kompli Aqra
  • Ringrazzjament August 18, 2015

    Is-Soċjetá Santa Marija u Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba tirringrazzja lil dawk kollha li b' tant sagriffiċju ħadmu sabiex il-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 2015 tkun suċċess kif fil-fatt kienet.

    Kompli Aqra

 L-Aħħar Filmati