Soċjetà Santa Marija
u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V twaqqfet fl-1910. L-għanijiet prinċipali huma biex is‐soċji jkollhom fejn jiltaqgħu u jqattgħu l‐ħin liberu tagħhom, u biex jieħdu ħsieb il‐ħtiġijiet tal‐festi esterni ta’ Santa Marija. Dawn l-għanijiet jintlaħqu permezz tal-ħidma kontinwa minn fost il-fergħat tas-Soċjetà li huma mżewqin b'membri ħabbrieka li jaħdmu volontarjament.

 L-Aħħar Aħbarijiet 

 • La Semana Santa de Espana fl-Imqabba February 26, 2016

  Is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija tal-Imqabba tistiedinkom iżżuru l-wirja unika u oriġinali għall-gżejjer tagħna li tiffoka fuq il-Ġimgħa Mqaddsa fi Spanja.

  Kompli Aqra
 • Kunċert Mużiko-Letterarju mill-Banda Re Ġorġ V February 25, 2016

  Il-Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-Wirja La Semana Santa de Espana fl-Imqabba tippreżenta Kunċert Mużiko-Letterarju u rapreżentazzjoni tal-Passjoni nhar is-Sibt, 12 ta' Marzu fis-7:30pm ġewwa l-Iskola Primarja tal-Imqabba. Dħul bla ħlas.

  Kompli Aqra
 • Il-Ġawhra – Ħarġa nr.4 – Frar 2016 February 20, 2016

  Il-Kummissjoni WEB qassmet ġewwa d-djar tal-partitarji it-tieni ħarġa tal-Ġawhra.

  Kompli Aqra
 • DVD’s tal-Festa Titulari 2015 August 24, 2015

  Is-Sezzjoni Żgħażagħ flimkien mal-Għaqda tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba ser jippublikaw id-DVD tal-Festa Titulari Santa Marija 2015 li jinkludi n-Nar kollhu, flimkien mal-marċi u l-funzjonijiet tal-knisja. Għall-bookings avviċinaw lil Steve Cardona jew lil Tyrone Barbara jew billi ċċemplu fuq 79292943.

  Kompli Aqra

 L-Aħħar Filmati