Soċjetà Santa Marija
u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V twaqqfet fl-1910. L-għanijiet prinċipali huma biex is‐soċji jkollhom fejn jiltaqgħu u jqattgħu l‐ħin liberu tagħhom, u biex jieħdu ħsieb il‐ħtiġijiet tal‐festi esterni ta’ Santa Marija. Dawn l-għanijiet jintlaħqu permezz tal-ħidma kontinwa minn fost il-fergħat tas-Soċjetà li huma mżewqin b'membri ħabbrieka li jaħdmu volontarjament.

 L-Aħħar Aħbarijiet 

 • Pasta Night October 30, 2015

  Il-Kumitat Eżekuttiv tas-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V qed jorganizza Ikla Buffet nhar Is-Sibt, 7 ta’ Novembru 2015, fit-8pm, ġewwa Montekristo Estate. Menu: Antipasto. Starter Buffet: Penne & Fusilli. Main Buffet: Beef, Roasted Chicken, Grilled Swordfish, Fresh Vegetables, Roasted Potatoes & Dessert. Prezz: €18 l-adulti u €8 it-tfal. Għall bookings avviċinaw lill-membri Kumitat Eżekuttiv.

  Kompli Aqra
 • Il-Ġawhra – Ħarġa nr.2 – Ottubru 2015 October 25, 2015

  Il-Kummissjoni WEB qassmet ġewwa d-djar tal-partitarji it-tieni ħarġa tal-Ġawhra.

  Kompli Aqra
 • DVD’s tal-Festa Titulari 2015 August 24, 2015

  Is-Sezzjoni Żgħażagħ flimkien mal-Għaqda tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba ser jippublikaw id-DVD tal-Festa Titulari Santa Marija 2015 li jinkludi n-Nar kollhu, flimkien mal-marċi u l-funzjonijiet tal-knisja. Għall-bookings avviċinaw lil Steve Cardona jew lil Tyrone Barbara jew billi ċċemplu fuq 79292943.

  Kompli Aqra
 • Ringrazzjament August 18, 2015

  Is-Soċjetá Santa Marija u Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba tirringrazzja lil dawk kollha li b' tant sagriffiċju ħadmu sabiex il-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 2015 tkun suċċess kif fil-fatt kienet.

  Kompli Aqra

 L-Aħħar Filmati