Soċjetà Santa Marija
u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V twaqqfet fl-1910. L-għanijiet prinċipali huma biex is‐soċji jkollhom fejn jiltaqgħu u jqattgħu l‐ħin liberu tagħhom, u biex jieħdu ħsieb il‐ħtiġijiet tal‐festi esterni ta’ Santa Marija. Dawn l-għanijiet jintlaħqu permezz tal-ħidma kontinwa minn fost il-fergħat tas-Soċjetà li huma mżewqin b'membri ħabbrieka li jaħdmu volontarjament.

 L-Aħħar Aħbarijiet 

  • Il-Ġawhra – Ħarġa nr.3 – Diċembru 2015 December 8, 2015

    Il-Kummissjoni WEB qassmet ġewwa d-djar tal-partitarji it-tieni ħarġa tal-Ġawhra.

    Kompli Aqra
  • DVD’s tal-Festa Titulari 2015 August 24, 2015

    Is-Sezzjoni Żgħażagħ flimkien mal-Għaqda tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba ser jippublikaw id-DVD tal-Festa Titulari Santa Marija 2015 li jinkludi n-Nar kollhu, flimkien mal-marċi u l-funzjonijiet tal-knisja. Għall-bookings avviċinaw lil Steve Cardona jew lil Tyrone Barbara jew billi ċċemplu fuq 79292943.

    Kompli Aqra

 L-Aħħar Filmati